HARMONOGRAM SKŁADANIA DEKLARACJI ZAMIESZKANIA
W DOMACH STUDENTA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ
NA ROK AKADEMICKI 2022/2023.

LP. Grupy
studentów / doktorantów
Terminy składania
deklaracji
Sposób składania deklaracji
1. Mieszkańcy Domów Studenta Politechniki Białostockiej zakwaterowani w akademikach w semestrze letnim 2021/2022
( tzw. „dotychczasowy mieszkaniec”)

od 20.06.2022
do 30.06.2022

 

 

Deklaracja przyjmowana w wersji elektronicznej na adres: kwaterowanie@pb.edu.pl

 

 

2.

Studenci/doktoranci Politechniki Białostockiej nie będący mieszkańcami Domów Studenta na dzień 30.06.2022 roku

 

od 29.07.2022
do 08.08.2022

  • O przyznaniu miejsca w Domu Studenta decyduje kolejność złożenia wniosku.
  • Wnioski przesłane poza wyznaczonymi terminami nie będą rozpatrywane.
  • Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie WYŁĄCZNIE na podstawie wniosków złożonych w/w terminach.
  • Aktualne informacje dotyczące kwaterowania będą publikowane na stronie Domów Studenta.
  • Informacje o przyznaniu miejsca w danym Domu Studenta,
    będą przekazywane drogą e-mail do dnia 31.08.2022r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Deklaracja zamieszkania

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Kwestionariusz

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Karta wyposażenia pokoju

Załącznik nr 5 do Regulaminu – Wniosek o zwrot kaucji

Załącznik nr 6 do Regulaminu – Protokół 

Załącznik nr 7 do Regulaminu – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 2 do Zarządzenia – Opłata miesięczna za zamieszkanie