Kwaterowanie

HARMONOGRAM SKŁADANIA DEKLARACJI ZAMIESZKANIA
W DOMACH STUDENTA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ
NA ROK AKADEMICKI 2023/2024.

LP. Grupy
studentów / doktorantów
Terminy składania
deklaracji
Sposób składania deklaracji
1. Mieszkańcy Domów Studenta Politechniki Białostockiej zakwaterowani w akademikach w semestrze letnim 2022/2023
( tzw. „dotychczasowy mieszkaniec”)
do 15.06.2023

 

 

Deklaracja przyjmowana w wersji elektronicznej na adres: kwaterowanie@pb.edu.pl

 

 

2.

Studenci/doktoranci Politechniki Białostockiej nie będący mieszkańcami Domów Studenta na dzień 30.06.2023 roku

 

31.07.2023 – 04.08.2023
3. Osoby niebędące studentami, doktorantami Politechniki Białostockiej

07.08.2023 –

11.08.2023

 

AKADEMIK BETA – ZAMKNIĘTY NA ROK AKADEMICKI 2023/2024, MODERNIZACJA BUDYNKU

  • O przyznaniu miejsca w Domu Studenta decyduje kolejność złożenia wniosku
  • Wnioski przesłane poza wyznaczonymi terminami nie będą rozpatrywane.
  • Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie WYŁĄCZNIE na podstawie wniosków złożonych w/w terminach.
  • Aktualne informacje dotyczące kwaterowania będą publikowane na stronie Domów Studenta.
  • Informacje o przyznaniu miejsca w danym Domu Studenta, będą przekazywane drogą e-mail do dnia 31.08.2023r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Deklaracja zamieszkania

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Kwestionariusz

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Karta wyposażenia pokoju

Załącznik nr 5 do Regulaminu – Wniosek o zwrot kaucji

Załącznik nr 6 do Regulaminu – Protokół 

Załącznik nr 7 do Regulaminu – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 2 do Zarządzenia – Opłata miesięczna za zamieszkanie

Zarządzenie nr 97/2021 – wersja dostępna cyfrowo.