Kwaterowanie

HARMONOGRAM SKŁADANIA DEKLARACJI ZAMIESZKANIA
W DOMACH STUDENTA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ
NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

 

l.p. Grupy mieszkańców Terminy składania deklaracji Sposób składania deklaracji

 

 

1.

 

Studenci Politechniki Białostockiej, mieszkający
w Domach Studenta,
na dzień 30.06.2024 r. oraz posiadający status Studenta na dzień 01.10.2024r.
(tzw. dotychczasowy mieszkaniec)

 

 

 

10.06.2024 – 13.06.2024

Wypełnij:

 https://akademiki.bialystok.pl/aplikacja/ 

link aktywny
od 01/08/2024 godz.:09:00

 

 

2.

 

Studenci/doktoranci Politechniki Białostockiej nie będący mieszkańcami Domów Studenta na dzień 30.06.2024 r.

 

 

 

01.08.2024 – 07.08.2024

możliwość aplikowania
od godz.:09:00

 

3.

Osoby niebędące studentami, doktorantami Politechniki Białostockiej

 

 

08.08.2024 – 14.08.2024

AKADEMIK DELTA – ZAMKNIĘTY NA ROK AKADEMICKI 2024/2025, MODERNIZACJA BUDYNKU

  • O przyznaniu miejsca w Domu Studenta decyduje kolejność złożenia wniosku.
  • Wnioski przesłane poza wyznaczonymi terminami  nie będą  rozpatrywane .
  • Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie WYŁĄCZNIE on-line na podstawie wniosków złożonych w/w terminach.
  • Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z opisami standardów pokoi.
  • Do kontaktu z wnioskującym o pokój, wykorzystywane będą dane  z formularza.
  • Aktualne informacje dotyczące kwaterowania będą publikowane na stronie Domów Studenta.
  • Informacje o przyznaniu miejsca w danym Domu Studenta, będą przekazywane drogą e-mail najpóźniej do dnia 31.08.2024r.

W przypadku pytań związanych z kwaterowaniem prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Mieszkańców Osiedla Akademickiego Politechniki Białostockiej

oa.com@pb.edu.pl, tel.: 85 746 97 19, 85 746 97 45