Erasmus+ mobility staff

Pracownicy Osiedla Akademickiego z wizytą na uczelni w Aksaray
W dniach 29/01/2024 – 02/02/2024  dzięki możliwościom, jakie daje  Erasmus KA 13, pracownicy Osiedla Akademickiego Politechniki Białostockiej odbyli wizytę na Uniwersytecie w Aksaray (Turcja).  

Uczestnikami mobilności był mgr inż. Wojciech Śliwko Kierownik Osiedla Akademickiego Politechniki Białostockiej oraz mgr Beata Cackowska Kierownik Centrum Obsługi Mieszkańców.  Osobą kontaktową ze strony uczelni goszczącej był Kierownik Biura Współpracy z Zagranicą Ugur Koyuncu. Założenia wizyty skupiały się na wymianie doświadczeń związanych z możliwościami kwaterunkowymi studentów zagranicznych. Oomówione zostały kwestie procedur związanych z zakwaterowaniem oraz przedstawione zostały różnice w obowiązujących regulaminach porządkowych. Uczelnia goszcząca pokazała, w jaki sposób jest przystosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Przedstawiono sposoby integracji nowych mieszkańców oraz najczęstsze problemy w pierwszych tygodniach adaptacji. Pracownicy Politechniki Białostockiej mieli możliwość poznania standardu, jakim dysponują akademiki, jak wyglądają systemy dostępu do budynków oraz jak zorganizowana jest praca administracji i sekcji obsługujących funkcjonowanie domów studenta. Podczas wizyty uczestnicy mobilności mieli możliwość spotkania oraz rozmów ze studentami, którzy wcześniej wyjeżdżali na Erasmusa do Polski.

Rocznie na Uniwersytecie w Aksaray studiuje około 2000 studentów zagranicznych.

Wyjazd zaowocował wymianą doświadczeń oraz perspektywą dłuższej współpracy.

Mobilność odbyła się w ramach programu Erasmus+.

Zdjęcia pochodzą z prywatnego archiwum uczestników