Wysokość opłat wnoszonych przez mieszkańców Domów Studenta oraz Hotelu Asystenta reguluje zarządzenie 696 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 14 września 2017 r. Cennik obowiązuje od 01.10.2018r.

 

Pokój/ cena za osobę

Standard I

(pokój wyposażony w chłodziarko-zamrażarkę)

Standard II

(pokój niewyposażony w chłodziarko-zamrażarkę)

Cena brutto
(zwolnione z VAT)
Cena brutto

(zwolnione z VAT)

 

2  – osobowy

 

310,00 zł (295,00 zł)

 

300,00 zł ( 285,00 zł)

3 – osobowy  

305,00 zł. (295,00 zł)

 

295,00 zł  (285,00 zł)

2 – osobowy zamieszkiwany przez
1 osobę
 

440,00 zł (425,00 zł)

 

430,00 zł. (415,00 zł)

3 – osobowy zamieszkiwany przez
2 osoby
 

390,00 zł ( 375,00 zł)

 

380,00 zł  (365,00 zł)

 

1 – osobowy w DS – 4

 

460,00 zł (445,00 zł)

 

450,00 zł  (435,00 zł)

 

2 – osobowy w DS – 4

 

410,00 zł ( 395,00 zł)

 

400,00 zł  (385,00 zł)

3 –  osobowy zamieszkiwany przez
1 osobę w DS – 1, DS – 2, DS-3
 

505,00 zł ( 490,00 zł)

 

495,00 zł  (480,00 zł)

2 – osobowy zamieszkiwany przez
1 osobę w DS – 4
 

525,00 zł (510,00zł)

 

515,00  (500,00 zł)

1 – osobowy w DS. – 2 DS – 3, DS – 4

( studenci zagraniczni)

 

565,00 zł ( 550,00 zł)

 

———

2 – osobowy w DS. – 2 DS – 3, DS – 4

( studenci zagraniczni)

 

515,00 zł ( 500,00 zł)

 

———

 

2 – osobowy zamieszkiwany przez
1 osobę w DS-2, DS-3, DS-4 ( studenci zagraniczni)

 

750,00 zł ( 550,00 zł)

 

———-

Cennik noclegów doraźnych >>>