DOTYCZY KWATEROWANIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Niezbędnymi dokumentami do zameldowania jest dowód osobisty, w przypadku studentów zagranicznych – dowód osobisty, paszport oraz ważna wiza. Każdy mieszkaniec zgodnie z Ustawą o ewidencji ludności powinien zgłosić w Urzędzie Miasta w Białymstoku (ulica J.K. Branickiego 5/3) pobyt trwający ponad 3 miesiące w terminie 4 dni od dnia zamieszkania. Z ulicy Zwierzynieckiej przy której zlokalizowane są Domy Studenta PB do w/w Urzędu można dojechać autobusem komunikacji miejskiej nr 28.

Pracownik administracji Domu Studenta nie może dokonać zameldowania w Urzędzie Miasta, jedynie potwierdza stosownymi pieczęciami i podpisem pobyt mieszkańca w akademiku na formularzu zgłoszeniowym pobytu czasowego!

Studenci zagraniczni mają obowiązek po zameldowaniu się w Urzędzie Miasta złożyć stosowne dokumenty w Urzędzie Wojewódzkim województwa podlaskiego (ulica Mickiewicza 3) celem uzyskania Karty czasowego pobytu lub Karty obywatela UE zgodnego z okresem na jaki przyjechali w ramach programu międzynarodowego.

 

Podanie o przyzanie miejsca w DS PB

Podanie o zamieszkanie w okresie wakacyjnym

Zarzadzenie Rektora

Regulamin Domu Studenta

Regulamin Obcokrajowca

kwestionariusz_zalacznik_nr_1

Oświadczenie załacznik nr 1

Wniosek o zwrot kaucji

wyposazenie_pokoju