Wysokość opłat wnoszonych przez mieszkańców Domów Studenta reguluje Zarządzenie nr 86/2022 Rektora Politechniki Białostockiej. Cennik obowiązuje od 01.10.2022 r.

Cennik noclegów doraźnych >>>