Wysokość opłat wnoszonych przez mieszkańców Domów Studenta reguluje Zarządzenie nr 97/2021 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 27 sierpnia 2021 r.  Cennik obowiązuje od 01.10.2021r.

Cennik noclegów doraźnych >>>