Cena brutto za miesiąc dla pracownika PB

 

Segment

 

Pokój

1000,00 zł

W tym zaliczka w kwocie 80,00 zł za zużycie energii elektrycznej.

500,00 zł

W tym zaliczka w kwocie 40,00 zł za zużycie energii elektrycznej.

 

Cena brutto za miesiąc dla osoby nie będącej pracownikiem PB

 

Segment

 

Pokój

1200,00 zł

W tym zaliczka w kwocie 80,00 zł za zużycie energii elektrycznej.

600,00 zł

W tym zaliczka w kwocie 40,00 zł za zużycie energii elektrycznej.

 

Należności za zamieszkanie oraz za energię elektryczną należy wpłacać na konto o numerze:
BANK PEKAO SA 30 1240 1154 1111 0000 2148 7604

Opłaty za zakwaterowanie reguluje Zarządzenie 65/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu Hotelu Asystenta Politechniki Białostockiej” oraz cennika opłat miesięcznych za zamieszkanie w Hotelu Asystenta Politechniki Białostockiej.