Cena brutto za miesiąc dla pracownika PB

 

Segment

 

Pokój

800,00 zł

W tym zaliczka w kwocie 30,00 zł za zużycie energii elektrycznej.

400,00 zł

W tym zaliczka w kwocie 15,00 zł za zużycie energii elektrycznej.

 

Cena brutto za miesiąc dla osoby nie będącej pracownikiem PB

 

Segment

 

Pokój

900,00 zł

W tym zaliczka w kwocie 30,00 zł za zużycie energii elektrycznej.

450,00 zł

W tym zaliczka w kwocie 15,00 zł za zużycie energii elektrycznej.

 

Należności za zamieszkanie oraz za energię elektryczną należy wpłacać na konto o numerze:
BANK PEKAO SA 30 1240 1154 1111 0000 2148 7604

Opłaty za zakwaterowanie reguluje Zarządzenia nr 95/2021 Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie wprowadzenia w życie  „Regulaminu przydziału, zajmowania i opróżniania lokali w Hotelu Asystenta Politechniki Białostockiej” oraz „Regulaminu porządkowego mieszkańca Hotelu Asystenta Politechniki Białostockiej.”