Rezerwacje Grupowe

Domy Studenta Politechniki Białostockiej  służą przede wszystkim studentom. Jednak baza noclegowa jest na tyle duża, że zapraszamy do współpracy organizatorów obozów letnich, kolonii, konferencji, sympozjów, sesji naukowych, zjazdów absolwentów, praktyk studenckich, grup wycieczkowych, grup pielgrzymkowych. Na terenie kampusu oferujemy: boiska  do  piłki nożnej, korty tenisowe, gastronomię.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 500 004 694