Mieszkańcom akademików przypominamy o zbliżającym się nieuchronnie terminie płatności za akademik – 25/10/2023.
Brak wpłaty w terminie wiąże się z naliczeniem odsetek ustawowych.
Zaponinalskim przypominamy o obowiązku wpłaty kaucji.