Drodzy Mieszkańcy Osiedla Akademickiego!!!

Aby wyjść naprzeciw Waszym potrzebom, od grudnia raz w tygodniu organizujemy akcje pod tytułem

 „Pan stolarz na twoim piętrze”

Co to oznacza?

Raz w tygodniu, w danym dniu, w konkretnym Domu Studenta wszyscy Panowie stolarze będą do Państwa dyspozycji ( naprawa mebli, rolety, klamka do drzwi, itp. ) w godzinach 11.00-13.00. Wszyscy, którzy chcą skorzystać z akcji, powinni zgłosić swoją chęć wpisując się do zeszytu na Recepcji swojego akademika

Harmonogram:

–  06 grudnia 2023 – Ds1 Alfa

– 13 grudnia 2023 –  Ds. 3 Gamma

– 20 grudnia 2023 – Ds. 4 Delta

– 10 stycznia 2024 – Hotel Asystenta

– 17 stycznia 2024 – Ds. 1 Alfa

– 24 stycznia 2024 – Ds. 3 Gamma

– 31 stycznia 2024 – Ds. 4 Delta

W razie szybkiej potrzeby naprawy na każdej Recepcji dostępne  są zeszyty usterek, zgłoszenie problemu gwarantuje szybkie załatwienie sprawy.

Usterki Mieszkańców Hotelu Asystenta można wysyłać na adres e-mail h.asystenta@pb.edu.pl lub u Kierownika wpisać do zeszytu usterek.

 

 

Dear Residents of the Academic Housing Estate!!!

To meet your needs, since December we have been organizing campaigns once a week under the title   “The carpenter on your floor”

What does it mean?

Once a week, on a given day, in a specific Student Dormitory, all carpenters will be at your disposal (repairing furniture, blinds, door handles, etc.) from 11.00 a.m. to 1.00 p.m. All those who want to take advantage of the campaign should register their willingness by writing in the notebook at the reception desk of their dormitory

Schedule:

06/12/ 2023 –  Alfa Dorm

13/ 12/2023 –  Gamma Dorm

20/12/2023 – Delta Dorm

10/01/ 2024 – Asistance Hotel

17/01/2024 – Alfa Dorm

2401/2024 – Gamma Dorm

31/01/ 2024 – Delta Dorm

If a quick repair is needed, fault books are available at each reception desk, reporting the problem guarantees quick resolution of the matter.Defects of Residents of the Asystenta Hotel can be sent to the e-mail address h.asystenta@pb.edu.pl or entered into the fault book with the Manager.