Niestety wakacje nie dotyczą odpoczynku od opłat za akademik. Osoby mieszkające w Domach Studenta w okresie letnim,  powinny do 25 – tego dnia każdego miesiąca uregulować należność za zamieszkanie.