W pierwszym etapie rekrutacji tj. od 10/06/2024r. – 13/06/2024r. aplikują studenci Politechniki Białostockiej, mieszkający w Domach Studenta, na dzień 30.06.2024 r. oraz posiadający status Studenta na dzień 01.10.2024r. (tzw. dotychczasowy mieszkaniec). Proces składania deklaracji będzie odbywał się przez formularz online udostępniony wkrótce na stronie internetowej.
Przypominamy, że:

  • O przyznaniu miejsca w Domu Studenta decyduje kolejność złożenia wniosku.
  • Wnioski przesłane poza wyznaczonymi terminami  nie będą  rozpatrywane .
  • Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie WYŁĄCZNIE on-line na podstawie wniosków złożonych w/w terminach.
  • Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z opisami standardów pokoi.
  • Do kontaktu z wnioskującym o pokój, wykorzystywane będą dane  z formularza.
  • Aktualne informacje dotyczące kwaterowania będą publikowane na stronie Domów Studenta.
  • Informacje o przyznaniu miejsca w danym Domu Studenta, będą przekazywane drogą e-mail najpóźniej do dnia 31.08.2024r.

W przypadku pytań związanych z kwaterowaniem prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Mieszkańców Osiedla Akademickiego Politechniki Białostockiej

oa.com@pb.edu.pl, tel.: 85 746 97 19, 85 746 97 45