13/06/2024 o godz:24:00, zakończyliśmy pierwszy etap rekrutacji do Domów Studenta.
Aplikacje osób, które na dzień 01/10/2024 nie posiadają statusu STUDENTA w systemie USOS, nie będą brane pod uwagę w pierwszej turze przydziału miejsc. Szansą na otrzymanie miejsca może być aplikowanie we właściwym terminie wynikającym z harmonogramu rekrutacji do akademików.