Informujemy, że aplikacje osób, których status studenta w usos-ie wygasa dnia  30/09/2024 nie  zostały  rozpatrzone w pierwszej turze składania deklaracji. 
Osoby zainteresowane kontynuacją zamieszkania, powinny wysłać zgłoszenie jeszcze raz w stosownych terminach. 
Od 01/08/2024 do 07/08/2024 – jeśli zamierzają od października kontynuować studia  na Politechnice Białostockiej lub 08/08/2024 – 14/08/2024, jako osoby niebędące studentami.